Сервиз

  • Годишно техническо обслужване на пожарогасители/включително и абонамент/, съгласно БДС ISO 11602-2:2002
  • Презареждане и ремонт на пожарогасители
  • Абонаментно поддържане на пожароизвестителни системи.
  • Изготвяне на документи за пожарна безопасност на обекти в експлоатация – досие на обекта, планови и схеми за евакуация.
  • Изготвяне на проекти по част “пожарна безопасност”.