За нас

ПОЖАР ЕКСПЕРТ ЕООД е създадена през 2011г. с дейност по осигуряване на комплексна пожарна безопасност. Фирмата се занимава с продажба и поддръжка на противопожарни уреди и съоръжения, пожароизвестителни, пожарогасителни системи, изготвяне на документи касаещи пожарната безопасност, противопожарно обследване на обекти, изготвяне проекти по част ПБ, участие в независим строителен надзор.

„ПОЖАР ЕКСПЕРТ ЕООД” притежава съответните  разрешителни съгласно Наредба №8121з-513/2014 г. на МВР